C-Land Security


C – Land Security: daar kunt u op vertrouwen.

Evenementbeveiliging

Met een exclusieve focus op de beveiliging van sportevenementen, muziekfestivals, media en corporate events bedient C - Land Security de markt met een unieke dienstverlening.
De beveiligers hebben helder voor ogen dat de bezoeker van het evenement zich niet alleen veilig, maar vooral ook welkom wil voelen.
Ontdaan van overdreven stoerheid, voorzien
van een dosis hostmanship, maar zonder daarbij op stevigheid in te boeten dragen de beveiligers van
C - Land Security actief bij aan een geslaagd evenement. 

Lees verder

Objectbeveiliging

Door het verrichten van regelmatige controlerondes en het signaleren van onregelmatigheden worden alle voor het object vitale, ruimtes gecontroleerd. Er wordt tijdens deze rondes gelet op alles wat de organisatie schade kan berokkenen en (beginnende) onregelmatigheden kunnen in de kiem worden gesmoord. Ook het uitvoeren van toegangscontrole, sleutelbeheer, het ontvangen en registreren van bezoekers en het beantwoorden van de telefoon behoort tot de taken.
De medewerker van C-land Security zal er zorg voor dragen dat alles in goede banen zal lopen.
Alle beveiligers van C-land Security zijn gediplomeerde beveiligers met tevens een BHV diploma, eventueel aangevuld met het diploma BHV-ploegleider.
Voor specifieke werkzaamheden op havenlocaties, zijn de medewerkers van C-land Security in het bezit van het diploma ISPS (International Ship and Port facility Security)
Bewaken is een onderdeel van beveiligen. Het betekent het voortdurend in het oog houden van een persoon of object, dat in zijn geheel is te overzien.
Het beveiligen vraagt dus meer kennis en inzicht dan iets bewaken.
Beveiligers en bewakers zijn toezichthouders die namens een particuliere- of overheidsopdrachtgever

 

Lees verder

Camerabewaking (mobiel)

Beveiliging door middel van (mobiele) bewakingscamera’s C - Land Security biedt u de mogelijkheid aan, om te kiezen voor een zeer goede oplossing met betrekking tot het beveiligen / bewaken van uw goederen. We kunnen op locatie een (mobiel) camerasysteem plaatsen, welke 24 uur per dag gekoppeld staat aan een gecertificeerde meldkamer. De meldkamer zal de melding direct doorzetten naar één van onze beveiligers of direct naar de klant.
Waar onder andere te gebruiken:
• Bouwterreinen
• Festivalterreinen
• Tijdelijke opslagruimte’s
• Etc..etc…

 

Lees verder